ست مدرن مدل سیمین

 • انگشتر
 • گوشواره
 • گردنبند
 • دستبند

بخرید و 4,000 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

ست مدرن مدل سیمین چهار تکه شامل گردنبند ، دستبند ، انگشتر ، گوشواره

 • ترکیه
 • مدرن
 • فلز
 • روی - آلومینیوم
 • روکش نقره
 • نقره ای
 • دایره
 • قلاب و زنجیر
 • 154 گرم