ارزان شد! انگشتر و گوشواره مدل بهار

انگشتر و گوشواره مدل بهار

  • انگشتر
  • گوشواره

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

انگشتر و گوشواره مدل بهار

  • ترکیه
  • اسپرت
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • نقره ای
  • 33 گرم