ارزان شد! انگشتر و گوشواره مدل کویر

انگشتر و گوشواره مدل کویر

  • انگشتر
  • گوشواره

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

انگشتر و گوشواره مدل کویر

  • ترکیه
  • مدرن
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • نقره ای
  • مربع
  • 14 گرم