نیم ست مدل ماهی

بخرید و 7,000 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

نیم ست مدل ماهی شامل دستبن و انگشتر

  • ترکیه
  • کلاسیک
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • نقره ای
  • قلاب و زنجیر
  • 30 گرم