ارزان شد! نیم ست مدرن مدل اورنامنت

نیم ست مدرن مدل اورنامنت

  • انگشتر
  • گردنبند

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

نیم ست مدرن مدل اورنامنت دو تکه شامل گردنبند ، انگشتر

  • ترکیه
  • اسپرت
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • مشکی
  • بیضی
  • 150 گرم