ست مدرن مدل نها

 • انگشتر
 • گردنبند
 • دستبند

بخرید و 4,500 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

ست مدرن مدل نها 3 تکه شامل گردنبند ، دستبند ،انگشتر

 • ترکیه
 • مدرن
 • فلز
 • روی - آلومینیوم
 • روکش نقره
 • نقره ای
 • مستطیل
 • قلاب و زنجیر
 • 248 گرم