ارزان شد! نیم ست مدرن مدل ماه

نیم ست مدرن مدل ماه

 • انگشتر
 • گوشواره
 • دستبند

این محصول هیچ هدیه و امتیازی ندارد، زیرا شامل یک تخفیف است.

نیم ست مدرن  مدل ماه 3 تکه شامل دستبند ، انگشتر ، گوشواره

 • ترکیه
 • مدرن
 • فلز
 • روی - آلومینیوم
 • روکش نقره
 • نقره ای
 • دایره
 • قلاب و زنجیر
 • 102 گرم