انگشتر مدل برگ

بخرید و 2,750 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

انگشتر مدل برگ 

  • ترکیه
  • مدرن
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • نقره ای
  • 8 گرم