انگشتر مدرن مدل گرام

بخرید و 2,000 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

انگشتر مدرن مدل گرام

  • ترکیه
  • مدرن
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • نقره ای
  • مستطیل
  • 7 گرم