انگشتر مدرن مدل واله

بخرید و 1,350 تومان تخفیف در خرید بعدی بگیرید !

انگشتر مدرن مدل واله

  • ترکیه
  • مدرن
  • فلز
  • روی - آلومینیوم
  • روکش نقره
  • نقره ای
  • 13 گرم